«Powrót

Rejestracja zabezpieczenia generalnego złożonego w innym państwie członkowskim UE

Rejestracja zabezpieczenia generalnego złożonego w innym państwie członkowskim UE

Rejestracja zabezpieczenia generalnego złożonego w innym państwie członkowskim UE

Organem właściwym do zarejestrowania odpowiedniej części kwoty referencyjnej zabezpieczenia generalnego złożonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, ale ważnym również na jej obszarze, jest dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Posiadacz pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego, po złożeniu takiego zabezpieczenia (o ile pozwolenie nie dotyczy zwolnienia z obowiązku jego złożenia), powinien w celu dopełnienia pozostałych formalności niezbędnych do korzystania z zabezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skontaktować się z Działem Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Adres:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24/26, 53-333 Wrocław; tel.: 71/365 24 00; e-mail: ias@ds.mofnet.gov.pl.

«Powrót