Baza wiedzy

    Baza wiedzy

    Baza wiedzy

    W bazie wiedzy są gromadzone poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych. Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

    Treści archiwalne za zakresu podatków są również dostępne w dziale Podatki (link otwiera nowe okno w innym serwisie) w poprzednim serwisie Ministerstwa Finansów. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014


Publikacja: Dz. U. z 2014 r. poz. 1673
Tekst:   do wydruku.pdf (643 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-11-28
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Informacje dodatkowe: Wzór formularza PIT/UZ stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat w 2014 r.