«Powrót

Informacja dot. sposobu wyszukiwania orzeczeń GKO

Informacja dot. sposobu wyszukiwania orzeczeń GKO

 

Orzeczenia GKO wydane pod rządami ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. od dnia 01.07.2005 r. do 10.02.2012 r., umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w „BIP archiwum".

 

Orzeczenia GKO wydane pod rządami nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wprowadzonej ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1429), tj. od dnia 11 lutego 2012 r. uporządkowane wg naruszeń określonych w poszczególnych przepisach tej ustawy.

«Powrót