Rozprawy przed GKO

  Rozprawy przed GKO

  Rozprawy przed GKO

  • W dniu 22 stycznia 2018 r., o godz. 11.30 odbędzie się rozprawa przed GKO w sprawie Nr BDF1.4800.59.2017 z odwołania wniesionego przez obrońcę w imieniu obwinionych, od orzeczenia Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej z 3 kwietnia2017 r., Nr BMO-361-95/2016.
  • W dniu 22 stycznia 2018 r., o godz. 12.30 odbędzie się rozprawa przed GKO w sprawie Nr BDF1.4800.74.2017 z odwołania wniesionego przez obrońcę w imieniu obwinionego, od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze z 9 maja 2017 r., Nr RIO-VI-51-06-17.

  • W dniu 22 stycznia 2018 r., o godz. 13.30 odbędzie się rozprawa przed GKO w sprawie Nr BDF1.4800.70.2017 z odwołania wniesionego przez Rzecznika na niekorzyść obwinionego, od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie z 7 kwietnia 2017 r., Nr RKO-522/18/17.

  • W dniu 29 stycznia 2018 r., o godz. 11.30 odbędzie się rozprawa przed GKO w sprawie Nr BDF1.4800.35.2017 z odwołania wniesionego przez obrońcę w imieniu obwinionego, od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lubliniez 7 lutego 2017 r., Nr RIO-52/DFP-59/2016.

  • W dniu 29 stycznia 2018 r., o godz. 12.30 odbędzie się rozprawa przed GKO w sprawie Nr BDF1.4800.83.2017 z odwołania wniesionego przez obrońcę w imieniu obwinionego od orzeczenia Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej z 5 czerwca 2017 r. Nr BMO-361-75/2016

  • W dniu 29 stycznia 2018 r., o godz. 13.30 odbędzie się rozprawa przed GKO w sprawie Nr BDF1.4800.87.2017 z odwołania wniesionego przez obrońcę w imieniu obwinionego od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach z 30 czerwca 2017 r. sygn. akt: RKO/7100/44/17.

  • W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 11.30 odbędzie się rozprawa przed GKO w sprawie Nr BDF1.4800.94.2017 z odwołania obwinionego od orzeczenia Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej z 2 marca 2017 r., sygn. akt BMO-361-30/2016.

  • W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 12.30 odbędzie się rozprawa przed GKO w sprawie Nr BDF1.4800.95.2017 z odwołania wniesionego przez obrońcę, w imieniu obwinionego i Rzecznika na niekorzyśąć obwinionego, od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 października 2017 r., sygn akt DB-0965/17/17.

  • W dniu 12 lutego 2018 r., o godz. 13.30 odędzie się rozprawa przed GKO w sprawie Nr BDF1.4800.52.2017 z odwołania Rzecznika na niekorzyść obwinionego, od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 marca 2017 r. sygn. akt RIO-KO-02/2017.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.10.2012 Data publikacji: 26.10.2012 12:31 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2018 17:33
  Autor: Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych Osoba publikująca: Anna Jedlińska Osoba modyfikująca: Anna Jedlińska
  Rejestr zmian