«Powrót

Komunikat KNA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie audytu SKOK

Komunikat KNA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie audytu SKOK

Komunikat KNA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie audytu SKOK

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 160/2013

Komisji Nadzoru Audytowego

z dnia 19 września 2013 r.

 

KOMUNIKAT

KOMISJI NADZORU AUDYTOWEGO

 

Stosownie do art. 63 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późno zm.) Komisja Nadzoru Audytowego, mając na uwadze znaczenie przeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855) dla przedstawienia rzetelnej sytuacji finansowej i organizacyjnej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, oczekuje od biegłych rewidentów, którzy zamierzają zawrzeć lub zawarli umowę na przeprowadzenie ww. audytu zewnętrznego, dostosowania się do zakresu audytu zewnętrznego określonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i przekazanego zarządom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r.

 

Pismo KNF z dnia 8 sierpnia 2012 r. (plik pdf 793 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.09.2012 Data publikacji: 28.09.2012 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2016 12:31
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót