«Powrót

Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich

Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich

Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich

Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich
Komisja Nadzoru Audytowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Numer wpisu

Pełna nazwa podmiotu

 

 

1

KPMG LLP

 

Skrócona nazwa podmiotu

nie dotyczy

Adres siedziby podmiotu

333 Bay Street, Suite 4600, Toronto, ON M5H 2S5, Kanada

Forma organizacyjno-prawna

spółka komandytowa

Nazwiska, imiona i adresy służbowe właścicieli lub wspólników, członków zarządu oraz członków organów nadzorczych

Nazwiska, imiona i adresy służbowe właścicieli lub wspólników – Załącznik nr I (plik pdf 1,36 MB)

Nazwiska, imiona i adresy służbowe członków zarządu – Załącznik nr II (plik pdf 427 KB)

Nazwiska, imiona i adresy służbowe członków organów nadzorczych – Załącznik nr III (plik pdf 441 KB)

Nazwiska, imiona, numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w podmiocie lub z nim powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób

Załącznik nr IV (plik pdf 556 KB)

Adresy oddziałów podmiotu

Załącznik nr V (plik pdf 605 KB)

Informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i  adresów podmiotów w sieci oraz jednostek powiązanych lub wskazanie miejsca, w którym te informacje są publicznie dostępne

Informacja o członkostwie w sieci - Załącznik nr VI (plik pdf 221 KB)

Wykaz nazw i  adresów podmiotów w sieci jest dostępny po wybraniu opcji "Lokalizacje" na stronie internetowej www.kpmg.com .

Adres strony internetowej podmiotu

www.kpmg.ca

Numer w rejestrze i nazwa organu rejestrującego innego państwa

Nr wpisu do rejestru: 10109 - Kanadyjska Rada Odpowiedzialności Publicznej (ang. Canadian Public Accountability Board) w Kanadzie

 

Nr wpisu do rejestru: 5034 – Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (fr. Commission de Surveillance du Financier Secteur) w Luksemburgu

 

Nr wpisu do rejestru: 205001800 - Rada Biegłych Rewidentów (niem. Wirtschaftsprüferkammer) w Niemczech

 

Nr wpisu do rejestru: 12/12724 - Władza Nadzoru Finansowego (norw. Finanstilsynet) w Norwegii

 

Nr wpisu do rejestru: 0085 - Rada Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych (ang. Public Company Accounting Oversight Board) w Stanach Zjednoczonych Ameryki

 

Nr wpisu do rejestru: CA1038 - Rada Nadzoru Zawodowego (ang. Professional Oversight Board) w Wielkiej Brytanii


bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.05.2013 Data publikacji: 13.05.2013 16:23 Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2015 15:23
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót