«Powrót

Krajowe Standardy Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych" ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.

W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".

Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 listopada 2017 r. poz. 216.

Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2010 r. uchwałą nr 7/10 w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowelizację krajowego standardu rachunkowości nr 2. Standard ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2010 r. Nr 7 poz. 31.

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3 „Niezakończone usługi budowlane" wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".

Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2018 r. poz. 76.

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 4 "Utrata wartości aktywów". Standard ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2012 r. poz. 15.

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa" wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.
W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".

Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. poz. 77.

Na posiedzeniu Komitetu w dniu 4 marca 2014 r. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia nowelizacji KSR Nr 6. Nowelizacja standardu ma na celu dostosowanie treści standardu do zmienionych zapisów MSR Nr 19. Znowelizowany KSR Nr 6 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

KSR Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. poz. 12.

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 " „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja". 
Znowelizowany KSR Nr 7 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możlwością jego wcześniejszego zastosowania.

Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2019 r. poz. 2.

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska" wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".
Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2018 r. poz. 71.

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 9 „Sprawozdanie z działalności" ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.
W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".

Zaktualizowany Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. poz. 4.

Zaktualizowany KSR Nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017r.

W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".

Więcej inrofmacji na temat aktualizacji standardu znajduje się w zakładce Informacje o pracach Komitetu.

Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. poz. 142.

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe" wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja".
Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 r. poz. 105.

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 12 „Działalność rolnicza" wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 r.
W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja".
Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. poz. 78.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.09.2012 Data publikacji: 05.09.2012 14:49 Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2019 09:01
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót