Stanowiska Komitetu

Stanowiska Komitetu

Stanowiska Komitetu

Stanowisko w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych (plik pdf 417 KB)

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.

Stanowisko zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 127 i ma zastosowanie po raz pierwszy do transakcji rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r.

 

Stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (plik pdf 795 KB)
Stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55. 
 

Stanowisko w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego (plik pdf 437 KB)

Komitet Standrdów Rachunkowości podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w dniu 20 października 2015 r. Stanowisko ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. Stanowisko ukazało się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2015 r. poz. 81.
 

Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (plik pdf 91 KB)
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych ukazało się Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2010 r. Nr 6, poz. 26.
 

Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (plik pdf 54 KB)
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyjete na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2007 r. zostało opublikowane w Dz. Urz. Ministra Finansów z 20 lipca 2007 r. Nr 8, poz 47.
 

Stanowisko w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów (plik pdf 260 KB)
Stanowisko w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów przyjete na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. zostało opublikowane w Dz. Urz. Ministra Finansów z 2007 r. Nr 2, poz 11.
 

Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (plik pdf 250 KB)

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Ma ono  zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2015 r.

Stanowisko zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2016 r. poz. 6.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.09.2012 Data publikacji: 05.09.2012 15:09 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2017 14:37
Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian