O Komitecie

  O Komitecie

  O Komitecie

  Minister Finansów decyzją Nr 7/DR z dnia 13 maja 2016 r. powołał na kolejną kadencję Komitetu Standardów Rachunkowości: Joannę Dadacz (wyznaczoną jednocześnie na Przewodniczącą Komitetu), Beatę Balutę, Grzegorza Barszcza, dr Teresę Cebrowską, dr Zdzisława Fedaka, prof. dr hab. Jerzego Gierusza, dr hab. Radosława Ignatowskiego, Tomasza Koniecznego, Elżbietę Kowalską, Krzysztofa Kruszewskiego, Barbarę Misterską-Dragan, dr Ernesta Podgórskiego, Teresę Schubert, Annę Sirocką, Agnieszkę Stachniak, prof. dr hab. Gertrudę Świderską, Katarzynę Tomaszewską, dr hab. Joannę Wielgórska-Leszczyńską.. Na sekretarza Komitetu została powołana Małgorzata Bielecka. 

  Członkami Komitetu są specjaliści w dziedzinie rachunkowości, reprezentujący organy biorące udział w procesie stanowienia regulacji w zakresie rachunkowości (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego) oraz największe organizacje zawodowe rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów), które zgłaszają przedstawicieli środowiska naukowego oraz firm audytorskich.

  Komitet Standardów Rachunkowości działa przy Ministrze Finansów - na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. Nr 140, poz. 1580 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

  Do zakresu działania Komitetu należy:

  1. wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,
  2. wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,
  3. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,
  4. analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,
  5. współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,
  6. podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

  Komitet współpracuje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Członkowie Komitetu uczestniczą w pracach grup roboczych EFRAG. Członkowie Komitetu na bieżąco analizują i opiniują dokumenty międzynarodowe, w szczególności pojekty zmian MSSF w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich jednostek stosujących MSSF.

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (plik pdf 35 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.09.2012 Data publikacji: 05.09.2012 14:32 Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2016 13:45
  Autor: Departament Rachunkowości Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
  Rejestr zmian