Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”

Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”

Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazuje do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi".

KSR uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu - w terminie do dnia 20 stycznia 2016 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.12.2015 Data publikacji: 11.12.2015 11:42 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 13:52
Autor: Ddepartament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń