«Powrót

Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości Nr … „Działalność rolnicza”

Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości Nr … „Działalność rolnicza”

Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości Nr … „Działalność rolnicza”

Komitet Standardów Rachunkowości przekazuje do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Działalność rolnicza".

Standard wyjaśnia zasady wyceny i ujmowania biologicznych aktywów trwałych oraz produktów rolniczych uzyskanych z produkcji zwierzęcej i roślinnej, ustalania przychodów i kosztów działalności rolniczej oraz określa zakres informacji na temat działalności rolniczej, prezentowanych i ujawnianych w sprawozdaniu finansowym.

Standard nie ma zastosowania do przetwarzania produktów rolniczych po ich zbiorach lub pozyskania w produkty gotowe, na przykład: przetwarzanie rzepaku w olej oraz hodowli roślin w celu polepszania ich cech dziedzicznych.Standard nie omawia zagadnień niestanowiących specyfiki działalności rolniczej, jak np. ujęcie i rozliczenie kosztów zarządu i sprzedaży, ujęcie amortyzacji i likwidacja środków trwałych innych, aniżeli biologiczne aktywa trwałe. Projekt standardu nie obejmuje także zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych.

Przedkładając do publicznej dyskusji projekt standardu „Działalność rolnicza" prosimy Państwa o wyrażenie sądów i opinii. Będziemy szczególnie zobowiązani za wypowiedzi w następujących kwestiach:

  1. Czy, w Państwa ocenie, potrzebne jest ujęcie hodowli zwierząt innych niż te, które jako przykładowe zostały szczegółowo omówione w projekcie standardu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie jakiej hodowli by to dotyczyło wraz z uzasadnieniem.
  2. Czy uważacie Państwo, że przychody ze sprzedaży biologicznych aktywów trwałych (zwierząt utrzymywanych dla reprodukcji lub dla uzyskania produktów rolniczych, zwierząt pociągowych, upraw wieloletnich) powinny zostać zaliczone do przychodów z działalności operacyjnej czy do pozostałych przychodów operacyjnych?
  3. Czy w Państwa ocenie należy uwzględnić jeszcze inne rodzaje form wsparcia otrzymanego w związku z prowadzoną działalnością rolniczą poza omówionymi w projekcie standardu? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie wraz z uzasadnieniem.
  4. Czy w Państwa opinii niezbędny jest załącznik do standardu, zawierający wykaz zaprezentowanych  w standardzie kont księgowych ?
  5. Czy mają Państwo inne uwagi do projektu standardu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, których punktów w standardzie to dotyczy.

Komitet Standardów Rachunkowości uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu - w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.10.2017 Data publikacji: 11.10.2017 09:57 Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2017 09:57
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót