«Powrót

Edukacja finansowa nie musi być nudna

Edukacja finansowa nie musi być nudna

Edukacja finansowa nie musi być nudna

Płacenie podatków to oczywiście obowiązek, jednak od kilku lat obserwujemy rosnące wśród Polaków pozytywne nastawienie do wpłacania podatków do wspólnej kasy. Rośnie też świadomość, że podatki to środki na inwestycje, takie jak budowa dróg, finansowanie opieki zdrowotnej, realizowanie programu 500+ czy dofinansowywanie wydarzeń kulturalnych.

Zdjęcie uśmiechniętego chłopca, który pisze kredą po tablicy

Dla Ministerstwa Finansów jednym z ważniejszych zadań są działania edukacyjne, które podnoszą poziom wiedzy finansowej, a zwłaszcza podatkowej, niezbędnej wszystkim Polakom. Każdy z nas korzysta z pobranych podatków i wspólnie tworzy polską gospodarkę. Ministerstwo Finansów traktuje działania edukacyjno-informacyjne przede wszystkim jako misję, która odnosi się do nowoczesnego patriotyzmu. Służy ona zbudowaniu takich postaw społecznych, których wyrazem jest chęć płacenia podatków w swoim miejscu zamieszkania, zapewniając mu tym samym rozwój ekonomiczny.

Wyzwanie

Dzięki przeprowadzanym co roku badaniom opinii publicznej możemy zaobserwować rosnące pozytywne nastawienie Polaków do systemu podatkowego i płacenia podatków. Z badania przeprowadzonego pod koniec 2015 r. wynika, że w stosunku do poprzedniego roku wzrósł udział osób twierdzących, że wiedza z zakresu finansów i podatków jest im potrzebna w życiu codziennym (62% odpowiedzi pozytywnych), interesująca (36% respondentów) oraz łatwa do zrozumienia (30%). Spadł również (z 18% do 14%) udział twierdzących, że wiedza ta nie jest im do niczego potrzebna. Nadal jednak wyzwaniem jest utrwalanie właściwych postaw i zachowań dotyczących obowiązku płacenia podatków. Podobnie jest z edukacją wśród najmłodszych grup odbiorców i pracą nad tym, aby nabyli odpowiednie umiejętności, które pozwolą im bezpiecznie i efektywnie poruszać się w świecie finansów w dorosłym życiu. Są to cele, które stawia sobie nie tylko Ministerstwo Finansów, ale również większość instytucji, fundacji i stowarzyszeń funkcjonujących w środowisku finansowym w Polsce.

Kampanie Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów w ramach edukacji finansowej inicjuje i prowadzi liczne projekty, kampanie oraz konkursy. Od kilku lat propaguje ideę brania paragonów w  akcji „Weź paragon". Z kolei w kampanii „Szybki PIT" pomaga podatnikom przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Pracownicy administracji podatkowej i Służby Celnej coraz częściej wychodzą z urzędu na spotkania z obywatelami, np. w centrach handlowych, szkołach i zakładach pracy. Podczas spotkań urzędnicy tłumaczą przepisy, pomagają rozliczyć podatki, ale także słuchają i rozmawiają o najczęstszych problemach. Do 30 kwietnia każdego roku (lub początku maja, jeśli 30 kwietnia wypada w weekend), czyli w okresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w ramach kampanii „Szybki PIT" ministerstwo zapewnia różne narzędzia oraz kanały komunikacji, które ułatwiają złożenie deklaracji podatkowej. Są to m.in.: dyżury telefoniczne, punkty informacyjne w galeriach i centrach handlowych, dni otwarte w urzędach skarbowych, wydłużone godziny pracy w ostatnich dniach rozliczenia, aplikacja do zadawania pytań, strona www oraz profil na Facebooku.

Aktualnie trwa Narodowa Loteria Paragonowa, która ruszyła 1 października 2015 r. i właśnie obchodzi swój półmetek. Do 1 kwietnia br. na stronie internetowej akcji Polacy zarejestrowali łącznie ponad 75 mln paragonów, średnio ponad 400 tysięcy dziennie. Rekordowym dniem, podczas którego zarejestrowano najwięcej – około 2,5 mln paragonów – był 31 października ub.r. Co miesiąc wśród uczestników rozlosowywane są cenne nagrody: samochody osobowe, notebooki i tablety. Do tej pory nagrody trafiły już łącznie do 54 osób z całej Polski.

W samej loterii najważniejsze nie są jednak nagrody, a zaangażowanie uczestników, które wpływa na  wzrost ich świadomości dotyczącej roli paragonów i roli ich samych w budowaniu uczciwego obrotu gospodarczego. Z pozoru tak błaha czynność, jak wzięcie paragonu, wpływa na ograniczenie szarej strefy: sprzyja prowadzeniu działalności w uczciwy sposób i rozwijaniu równych szans dla wszystkich podmiotów gospodarczych.  

Szczególną uwagę Ministerstwo Finansów przywiązuje do działań edukacyjnych dla uczniów i studentów. Z rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że młodzież w wieku gimnazjalnym powinna zostać objęta programem nauczania, który zawiera elementy prawa podatkowego. Dzięki temu, jako przyszli uczestnicy życia gospodarczego, będą potrafili umiejętnie wykorzystywać informacje z zakresu zagadnień finansowych i podatkowych.

W tym roku Ministerstwo Finansów organizuje 2. edycję programu dla gimnazjalistów „Finansoaktywni. Misja: Budżet", co jest skutkiem wielkiego zainteresowania uczniów i nauczycieli zeszłorocznym projektem „Finansoaktywni. Misja: Podatki". Projekt ten wyróżnia się przede wszystkim tym, że nauczyciele otrzymują zestaw gotowych materiałów, na podstawie których mogą przeprowadzić lekcję na temat podatków czy budżetu. Materiały opracowane są przez metodyka oraz ekspertów z Ministerstwa Finansów.

Z kolei dla studentów Ministerstwo Finansów, wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Handlową, zorganizowało konkurs „Taxminutes" na krótki film o iluzjach podatkowych. Oprócz atrakcyjnych nagród, nagrodzeni studenci mieli możliwość odbycia stażu w Ministerstwie Finansów oraz w mediach. Więcej informacji na stronie www.taxminutes.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę na temat podatków ministerstwo zaprasza do oglądania 2. już edycji Wielkiego Testu o Podatkach, przygotowanego wspólnie z TVP.

Świadomość podatkowa

Z przeprowadzonych badań opinii publicznej wynika, że Polacy dostrzegli przydatność brania paragonów i coraz częściej o nie proszą. Z 7 do 31% przy zakupie towarów i z 5 do 28% przypłaceniu za usługi wzrósł odsetek osób deklarujących, że gdy nie otrzymują paragonu zawsze o niego proszą.

Zwyczaj proszenia o paragon, zarówno w przypadku zakupu towarów jak i usług, najbardziej rozpowszechniony jest wśród mieszkańców dużych miast, z wykształceniem wyższym, w wieku pomiędzy 30 a 50-tym rokiem życia. Jest to kolejne wyzwanie dla Ministerstwa Finansów, aby swoimi działaniami edukacyjnymi dotrzeć do wszystkich obywateli.

«Powrót