«Powrót

Karuzele podatkowe. Nie daj się zrobić w słupa

Karuzele podatkowe. Nie daj się zrobić w słupa

Karuzele podatkowe. Nie daj się zrobić w słupa

Finansowi oszuści posługują się często fikcyjnymi transakcjami handlowymi, aby wyłudzić zwrot podatku VAT z budżetu państwa, stwarzając jednocześnie pozory legalnej działalności. Mechanizm oszustw polega, najprościej mówiąc, na wytwarzaniu łańcucha fikcyjnych transakcji handlowych. Jest w to zaangażowanych kilka lub kilkanaście firm, z których każda odgrywa ściśle określoną rolę. W praktyce do tego typu oszustw wykorzystywane są firmy-słupy. Nawet jeżeli dochodzi między nimi do obiegu towarów, to ma to jedynie uprawdopodobnić transakcje opisane w fałszywych dokumentach handlowych. Tak zwane oszustwa karuzelowe to świadoma i wyrafinowana sieć procesów gospodarczych pomiędzy grupą firm. Zdarza się, że oszuści wciągają w ten proceder uczciwych przedsiębiorców. Na co warto zwracać uwagę, aby nie stać się mimowolnym słupem?

Nie daj się zrobić w słupa! Grafika promująca akcję.

Sposób kontaktowania się

Szczególną uwagę należy zwrócić na komunikację pomiędzy „kontrahentami" – uczestnikami oszustwa karuzelowego. Jego pierwszym widocznym objawem może być utrudniony kontakt z kontrahentem, brak siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, w którym są pracownicy firmy, sekretariat czy pokój w którym można odbyć spotkanie lub podpisać umowę. Pomiędzy uczestnikami oszustwa kontakt pozostaje wyłącznie telefoniczny, drogą elektroniczną lub przez pośrednika.

Płatności

Należy zachować ostrożność podczas udostępniania swoich danych osobowych, czy przy upoważnianiu innych do działania w swoim imieniu, np. do dysponowania środkami na rachunku bankowym. Podejrzane jest także realizowanie dyspozycji płatniczych na rzecz podmiotów lub osób trzecich, zupełnie niezwiązanych z fakturowym obiegiem.

Transakcje odbywają się bardzo szybko

Obrót towarami w karuzeli pozbawiony jest ryzyka gospodarczego, co zostanie zakupione zaraz jest sprzedane, nie ma stanów magazynowych. Sprzedawane towary, krążąc fakturowo między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw, „wracają" do podmiotu, który pełni w łańcuchu rolę organizatora. Ten z kolei inicjuje kolejny obrót z udziałem tych samych firm lub nowo wprowadzonych podmiotów do karuzeli. Transakcje odbywają się bardzo szybko, często w ciągu 2-3 dni „przechodzą" przez różne podmioty, w tym firmy z innych krajów UE.

W praktyce można spotkać się z pewnymi cechami charakterystycznymi dla transakcji wykorzystywanych w oszustwach w podatku VAT. Są to wyłącznie przykładowe cechy, których nie należy traktować od razu jako bezwzględnych przejawów oszustwa. Warto pamiętać też, że wiedza o istniejącym ryzyku, a także zachowanie wzmożonej ostrożności może uchronić przedsiębiorców przed wciągnięciem do karuzeli gospodarczej. Oceniając wiarygodność kontrahenta i rzeczywisty charakter transakcji należy kierować się standardami biznesowymi. Ważne jest uwzględnianie specyfiki rynku i realiów ekonomicznych oraz doświadczenia wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej.

«Powrót