«Powrót

PIT-y przez Internet biją rekordy popularności

PIT-y przez Internet biją rekordy popularności

PIT-y przez Internet biją rekordy popularności

PIT-y można wysyłać przez Internet od 2008 r., jednak taka możliwość wcale nie od początku spotkała się z entuzjazmem i zainteresowaniem podatników. Przyzwyczajenie do tradycyjnej (papierowej) formy rozliczeń i nieufność do przesyłania informacji podatkowych drogą elektroniczną spowodowały, że w pierwszym roku tą drogą przesłano jedynie 390 zeznań.

Grafika przedstawiająca przyrost liczby e-PITów z roku na rok

Ale był też dodatkowy powód. Pierwsze e-PIT-y musiały być przesyłane z wykorzystaniem płatnego podpisu elektronicznego, co stanowiło dodatkową barierę. Dla upowszechnienia dostępu do elektronicznej formy rozliczenia przełomowy był kwiecień 2009 r. – to wtedy z e-Deklaracji mogli korzystać także podatnicy nieposiadający podpisu elektronicznego, choć na razie składający tylko PIT-37. O tym jak istotny był to krok, świadczy liczba e-deklaracji złożonych w 2009 r. i w kolejnych latach. O ile w 2009 r. drogą tą przesłano nieco ponad 87 tys., to w roku następnym niemal czterokrotnie więcej (prawie 330 tys.). Od 1 stycznia 2011 r. do katalogu PIT-ów bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego dołączyły PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-16, PIT-16A i PIT-19A. W ten sposób możliwe stało się także wysyłanie korekty deklaracji i wspólnego rozliczenia z małżonkiem bez konieczności składania pełnomocnictwa.

I właśnie te zmiany ostatecznie spowodowały, że system e-Deklaracje z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem podatników i bije rekordy popularności. W 2011 r. już prawie milion zeznań PIT przesłano tą drogą, rok później ponad dwa razy tyle, by w 2013 r. osiągnąć poziom 3,5 mln.

W 2014 r. liczyliśmy PIT-y w akcji „Przybij piątkę", mając nadzieję na kolejny rekord 5 mln e-PIT-ów. I udało się!

W 2015 r. czekaliśmy na „szczęśliwą siódemkę" (czyli 7 mln e-PIT-ów), która padła 30 kwietnia. W tym roku, pierwszy raz w historii, w okresie od stycznia do marca wpłynęło więcej e-PIT-ów niż PIT-ów papierowych. Liczymy na kolejny rekord? Jaki będzie? To się okaże. Na składanie PIT-ów jest czas do 2 maja.

«Powrót