«Powrót

Działalność Biura Kontroli

Działalność Biura Kontroli

Działalność Biura Kontroli

Biuro Kontroli odpowiada za przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów. W uzasadnionych przypadkach może prowadzić kontrolę podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z cz. 19 budżetu państwa. Biuro koordynuje organizację kontroli przeprowadzanych w Ministerstwie Finansów przez zewnętrzne organy kontrolne oraz monitoruje realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych. Koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz petycji, które reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (DZ. U. z 2017 r. poz.1123 ).

Archiwalne

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.08.2014 Data publikacji: 11.09.2012 06:24 Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2017 08:22
Autor: Biuro Kontroli Osoba publikująca: Marta Grochowska Osoba modyfikująca: Justyna Gąsiorowska
Rejestr zmian
«Powrót