«Powrót

Program Ogólny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Ogólny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Ogólny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Departament Instytucji Płatniczej pełni rolę Instytucji Certyfikującej w Programie Ogólnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej. 

Program POPŻ jest realizowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy pomocy Agencji Rynku Rolnego.

Konieczność przeprowadzania kontroli  przez pracowników Instytucji Certyfikującej wynika z jej roli określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pracownicy Instytucji Certyfikującej przeprowadzają kontrole przynajmniej raz w roku. W trakcie kontroli "na miejscu" sprawdzana jest poprawność weryfikacji wydatków wykazywanych do Komisji Europejskiej jako wydatki kwalifikowalne.

 

Ostatnia kontrola w Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) była  przeprowadzona w dniach 22-23 listopada 2016 r. 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.01.2017 Data publikacji: 05.09.2012 12:22 Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2017 11:32
Autor: Departament Instytucji Płatniczej Osoba publikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz Osoba modyfikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
Rejestr zmian
«Powrót