«Powrót

Zasady składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego

Zasady składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego

Zasady składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego

Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu obowiązane są złożyć do siedziby Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego komplet dokumentów:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu;
   
 • oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.794);
   
 • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (także licencjat) lub jego kopię poświadczoną notarialnie (zaświadczenia o ukończeniu studiów nie są honorowane);
   
 • osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ww. ustawy, są obowiązane dodatkowo dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe - oryginały, bądź ich kopie poświadczone notarialnie;
 • osoby, które nie posiadają obywatelstwa poskiego załączają do wniosku dokument, potwierdzający zgodę Krajowej Rady Doradców Podatkowych na dopuszczenie do egzaminu osoby niebędącej obywatelem polskim;
   
 • potwierdzenie opłaty za egzamin ( w przypadku opłaty drogą elektroniczną potwierdzenie opłaty musi być dokumentem wygenerowanym elektronicznie, nie wymagającym podpisu ani stempla).

Opłatę za egzamin należy wpłacić na rachunek:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr 10101010100038252231000000

Ww. komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Ministerstwo Finansów
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego pod numerem telefonu 22 694 52 49 w godzinach 8:15 - 16:15 oraz elektronicznie, pisząc do komisja.doradztwo@mf.gov.pl.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.11.2015 Data publikacji: 01.08.2012 10:17 Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2018 18:29
Autor: Honorata Trzaska Osoba publikująca: Honorata Trzaska Osoba modyfikująca: Honorata Trzaska
Rejestr zmian
«Powrót