«Powrót

Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2015 r.

Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2015 r.

Informacja o dochodach i udziały w CIT za 2015 r.

Nowe terminy przekazania rocznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS za 2015 r.

Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego – 3 dni robocze po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej – 4 dni robocze po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Regionalne izby obrachunkowe przekazują sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS do Ministerstwa Finansów – 7 dni roboczych po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz.U. z 2015 r., poz. 2019) od 7 grudnia 2015 r. należności z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej, obsługiwane są przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników skarbowych.

W związku z powyższym "Informacja" o dochodach za IV kwartały 2015 r. przedstawiona jest w trzech plikach:

  1. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 6 grudnia 2015 r. (plik xls; 9,08 MB).
  2. Informacja o dochodach budżetowych na rzecz JST w okresie od 07 grudnia do 31 grudnia 2015 r. (plik xlsx; 1,37 MB) - zgromadzone na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników US na rzecz JST
  3. Informacja o udziałach JST w podatku CIT za IV kwartały 2015 r.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.04.2015 Data publikacji: 15.04.2015 12:08 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 09:05
Autor: Departament Administracji Podatkowej Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Małgorzata Rojek
«Powrót