Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8) na współfinansowanie i finansowanie:

  • projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
  • projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,
  • projektów pomocy technicznej,
  • Wspólnej Polityki Rolnej,
  • potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

   (poniżej link do dokumentu, który otwiera się w nowym oknie)

   

  Procedura rezerwy celowej (Plik Word 57 KB)

   

  Procedurę tę należy również stosować przy uruchamianiu środków oraz przyznawaniu zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwziecia z budżetu środków europejskich (cz.83, poz. 98) z przeznaczeniem na finansowanie projektów w ramach:

  • Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO Ryby),
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020),
  • Wspólnej Polityki Rolnej,
  • Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020).

   

  Załączniki:

  1. Załącznik 1a (Plik Word 25 KB)

  2. Załącznik 1b agencje płatnicze (Plik Word 30 KB)

  3. Załącznik 1b wojewodowie (Plik Word 27 KB)

  4. Załącznik 1c (Plik Word 37 KB)

  5. Załącznik 1d (Plik Word 33 KB)

  6. Załącznik 1e (Plik Word 20 KB)

  7. Załącznik 1f (Plik Word 41 KB)

  8. Załącznik 1g (Plik Word 79 KB)

  9. Załącznik 2 (Plik Excel 16 KB)

  10. Załącznik 3 (Plik Excel 15 KB)

  11. Załącznik 4 (Plik Word 22 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.01.2017 Data publikacji: 06.09.2012 08:51 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2017 10:27
  Autor: Departament Instytucji Płatniczej Osoba publikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz Osoba modyfikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
  Rejestr zmian