Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8 oraz poz. 98).

  Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8) na współfinansowanie i finansowanie:

  • projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
  • projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich,
  • projektów pomocy technicznej,
  • Wspólnej Polityki Rolnej,
  • potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

   (poniżej link do dokumentu, który otwiera się w nowym oknie)

  Procedura rezerwy celowej (plik Word 55.3 KB)

  Procedurę tę należy również stosować przy uruchamianiu środków oraz przyznawaniu zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwziecia z budżetu środków europejskich (cz.83, poz. 98) z przeznaczeniem na finansowanie projektów w ramach:

  • Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO Ryby),
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RiM),
  • Wspólnej Polityki Rolnej oraz
  • Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

   

  Załączniki:

  1. Załącznik 1a (plik Word 23,8 KB)
  2. Załącznik 1b agencje płatnicze (plik Word 27,6 KB)
  3. Załącznik 1b wojewodowie (plik Word 32,2 KB)
  4. Załącznik 1c (plik Word 35,7 KB)
  5. Załącznik 1d (plik Word 32,3 KB)
  6. Załącznik 1e (plik Word 18,9 KB)
  7. Załącznik 1f (plik Word 39,3 KB)
  8. Załącznik 1g (plik Word 75,3 KB)
  9. Załącznik nr 2 (plik Excel 15,5 KB)
  10. Załącznik nr 3 (plik Excel 14,3 KB)
  11. Załącznik nr 4 (plik Word 21,2 KB)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.01.2017 Data publikacji: 06.09.2012 08:51 Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2017 13:00
  Autor: Departament Instytucji Płatniczej Osoba publikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz Osoba modyfikująca: Sylwia Rokicka-Kordasiewicz
  Rejestr zmian