«Powrót

Udziały w PIT za 2015 r.

Udziały w PIT za 2015 r.

Udziały w PIT za 2015 r.

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 6 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119, z późn. zm.) w sprawozdaniu rocznym Rb-27S w kolumnach "Należności", "Dochody wykonane", "zaległości netto" i "nadpłaty" kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


Dochody przekazane w miesiącu marcu 2016 r. (za miesiąc luty) zostaną powiększone o należności pozostałe do zapłaty za rok 2015.

 

Nowe terminy przekazania rocznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS za 2015 r.

Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego – 3 dni robocze po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej – 4 dni robocze po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Regionalne izby obrachunkowe przekazują sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP i Rb-NDS do Ministerstwa Finansów – 7 dni roboczych po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.02.2016 Data publikacji: 16.02.2016 09:50 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 15:12
Autor: Edyta Kłos Osoba publikująca: Piotr Kotuła Osoba modyfikująca: Filip Tokarski
«Powrót