«Powrót

Dokumentacja użytkownika TREZOR 3.0

Dokumentacja użytkownika TREZOR 3.0

Dokumentacja użytkownika TREZOR 3.0

W dziale tym znajdą Państwo dokumentację użytkownika  w zakresie: projektu budżetu państwa, planu finansowego, decyzji budżetowch, rocznego harmonogramu, zapotrzebowań na środki oraz sprawozdań budżetowych i finansowych.

Moduł Planowanie

1. Dokumentacja użytkownika PLANOWANIE Opracowanie Projektu Budżetu w zakresie dochodów i wydatków (plik pdf 3,7 MB)

2. Dokumentacja użytkownika PLANOWANIE Korekty bazy dochodów lub wydatków (plik pdf 4,2 MB)

3. Dokumentacja użytkownika PLANOWANIE Korekty rezerw celowych (plik pdf 3,5 MB)

4. Dokumentacja użytkownika PLANOWANIE Generowanie raportów oraz opracowanie i konfiguracja załączników (plik pdf 4,3 MB)

5. Dokumentacja użytkownika PLANOWANIE Opracowanie projektu planu finansowego (plik pdf 3,0 MB)

6. Dokumentacja użytkownika PLANOWANIE Opracowanie planu finansowego (plik pdf 0,7 MB)

Moduł Wykonanie

1. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 1.1 - Dysponent części (plik pdf 12 MB)

2. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 1.2 - Dysponent 2 stopnia (plik pdf 13 MB)

3. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 1.3 - Dysponent 3 stopnia (plik pdf 7 MB)

4. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 1.4 - Dysponent BP (plik pdf 8 MB)

5. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 2.1 - Dysponent części (plik pdf 17 MB)

6. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 2.2 - Dysponent 2 stopnia (plik pdf 16 MB)

7. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 2.3 - Dysponent 3 stopnia (plik pdf 11,5 MB)

8. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 2.4 - Dysponent BP (plik pdf 12 MB)

9. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 3.1 - Dysponent części (plik pdf 14,5 MB)

10.Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 3.2 - Dysponent 2 stopnia (plik pdf 11 MB)

11.Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 3.3 - Dysponent 3 stopnia (plik pdf 18 MB)

12. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE cz. 3.4 - Dysponent BP (plik pdf 17 MB)

13. Dokumentacja użytkownika DECYZJE BUDŻETOWE - Dysponent części (plik pdf 4,5 MB)

14. Dokumentacja użytkownika DECYZJE BUDŻETOWE - Dysponent 2 stopnia (plik pdf 4 MB)

15. Dokumentacja użytkownika DECYZJE BUDŻETOWE - Dysponent 3 stopnia (plik pdf 4 MB)

16. Dokumentacja użytkownika DECYZJE BUDŻETOWE - Dysponent BP (plik pdf 4 MB)

17. Dokumentacja użytkownika WNIOSKI - Dysponent części (plik pdf 5 MB)

18. Dokumentacja użytkownika WNIOSKI - Dysponent 2 stopnia (plik pdf 7 MB)

19. Dokumentacja użytkownika WNIOSKI - Dysponent 3 stopnia (plik pdf 6 MB)

20. Dokumentacja użytkownika WNIOSKI - Dysponent BP (plik pdf 4 MB)

21. Dokumentacja użytkownika PLAN FINANSOWY (po zmianach) (plik pdf 0,7 MB)

22. Dokumentacja użytkownika PROJEKT PLANU FINANSOWEGO (po zmianach) (plik pdf 0,7 MB)

23. Dokumentacja użytkownika REZERWA CELOWA dla PF (plik pdf 0,7 MB)

24. Dokumentacja użytkownika REZERWA CELOWA dla PPF (plik pdf 0,7 MB)

25. Dokumentacja Użytkownika DECYZJA blokująca MF i tworząca nowa pozycje rezerwy Dysponent 3 stopnia (plik pdf 1,0 MB)

26. Dokumentacja Użytkownika DECYZJA blokująca MF i tworząca nową pozycję rezerwy Dysponent MFBP (plik pdf  2,4 MB)

27. Dokumentacja Użytkownika  DECYZJA tworząca nową pozycję rezerwy Dysponent 1 stopnia (plik pdf 0,8 MB)

28. Dokumentacja Użytkownika DECYZJE tworząca nową pozycję rezerwy Dysponent 2 stopnia (plik pdf 0,8 MB)

29. Dokumentacja Użytkownika FORMULARZE PPF PF i RC (plik pdf 1,0 MB)

30. Dokumentacja Użytkownika WYKONANIE rozszerzone o zablokowane środki (plik pdf 1,6 MB)

31. Dokumentacja Użytkownika DECYZJA blokująca  środki na wydatki budżetowe dysponenta i korekta decyzji Dysponenta 1 stopnia (plik pdf 2,8 MB)

32. Dokumentacja Użytkownika DECYZJA blokująca środki na wydatki budżetowe dysponenta i korekta decyzji Dysponenta 2 stopnia (plik pdf 3,4 MB)

33. Dokumentacja Użytkownika DECYZJA blokująca środki na wydatki budżetowe dysponenta i korekta decyzji Dysponenta 3 stopnia (plik pdf 3,2 MB)

34. Dokumentacja Użytkownika DECYZJA blokująca środki na wydatki budżetowe dysponenta i korekta decyzji Dysponent MFBP (plik pdf 1,3 MB)

35. Dokumentacja Użytkownika - Formularze z obszaru Wykonanie w okresie przejściowym (plik pdf 1,0 MB)

36. Dokumentacja Użytkownika - Wnioski w okresie przejściowym - MF BP (plik pdf 3,0 MB)

37. Dokumentacja Użytkownika - Wnioski w okresie przejściowym - Dysponent 3 stopnia (plik pdf 3,3 MB)

38. Dokumentacja Użytkownika - Wnioski w okresie przejściowym - Dysponent 2 stopnia (plik pdf 2,3 MB)

39. Dokumentacja Użytkownika - Wnioski w okresie przejściowym - Dysponent 1 stopnia (plik pdf 2,3 MB)

40. Dokumentacja Użytkownika - Wnioski o zwrot błędnych wpłat (plik pdf 1,7 MB)

41. Dokumentacja Użytkownika  - URM ZPRM (plik pdf 8,3MB)

42. Dokumentacja Użytkownika - Zarządzanie limitami rezerw celowych (plik pdf   0,8MB)

43. Dokumentacja Użytkownika - PPF, PF, RC (plik pdf 1,6MB)

44. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE PROGNOZY - Dysponent 1 stopnia (plik pdf 2,0 MB)

45. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE PROGNOZY - Dysponent 2 stopnia (plik pdf 2,1 MB)

46. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE PROGNOZY - Dysponent 3 stopnia (plik pdf 1,6 MB)

47. Dokumentacja użytkownika WYKONANIE PROGNOZY - Dysponent BP (plik pdf 2,0 MB)

48. Dokumentacja użytkownika Nowa Obsługa Harmonogramu cz.6.4 - Dysponent MF BP (plik pdf 4,1 MB)

49. Dokumentacja użytkownika Nowa Obsługa Harmonogramu cz.6.1 - Dysponent 1 stopnia (plik pdf 3,0 MB)

50. Dokumentacja użytkownika Nowa Obsługa Harmonogramu cz.6.2 - Dysponent 2 stopnia (plik pdf 3,3 MB)

51.Dokumentacja użytkownika Nowa Obsługa Harmonogramu cz.6.3 - Dysponent 3 stopnia (plik pdf 3,9 MB)

Moduł Sprawozdawczość

  1. Dokumentacja użytkownika SPRAWOZDAWCZOŚĆ (plik pdf 82  MB)
  2. Dokumentacja Użytkownika SPRAWOZDAWCZOŚĆ - Rb-28UE WPR i Rb-28 Programy WPR (plik pdf 6 MB)

Moduł Administracja

  1. Dokumentacja użytkownika Panelu Administracyjnego (plik pdf 32 MB)
  2. Dokumentacja użytkownika PODPISU KWALIFIKOWANEGO i PEMHEART (plik pdf 1,44 MB)

Instrukcja dla użytkownika

  1. Wnioski o wydanie certyfikatu (plik doc 7,1 MB)
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.06.2015 Data publikacji: 24.03.2015 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 15:39
Autor: Ewa Napiórkowska Osoba publikująca: Filip Tokarski Osoba modyfikująca: Filip Tokarski
«Powrót