Wskazówki dotyczące katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2016

Wskazówki dotyczące katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2016

Wskazówki dotyczące katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2016

Prezentujemy zaktualizowane w lutym 2016 r. wskazówki dotyczące klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym na rok 2016 oraz indykatywne klucze przejścia, umożliwiające powiązanie ze strukturą katalogów na lata 2014-2015. Aktualizacji dokonano w szczególności w oparciu o informacje pozyskane w trakcie przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 oraz w toku oceny celów i mierników niektórych podzadań i działań na rok 2016, przekazanych przez dysponentów części budżetowych. Wskazówki obejmują również nowe działania, a także informacje dotyczące działań nieoznaczonych literą „W", w odniesieniu do których Ministerstwo Finansów wyraziło zgodę na wykazywanie wydatków wojewodów. Wskazówki umożliwiają zidentyfikowanie zmian dokonanych w trakcie aktualizacji.  

Poniższe linki otwierają nowe strony w tym samym oknie:

  1. Ogólne wskazówki dotyczące klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok aktualizacja II 2016 (plik pdf 172 KB)
  2. Szczegółowe wskazówki dotyczące klasyfikowania niektórych wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok aktualizacja II 2016 (plik pdf 677KB)
  3. Indykatywne powiązanie układu zadaniowego na 2016 rok z odpowiednimi pozycjami z 2015 r. na poziomie działań aktualizacja II 2016 (plik pdf 689 KB)
  4. Indykatywne powiązanie układu zadaniowego na 2016 rok z odpowiednimi pozycjami z 2014 r. na poziomie działań aktualizacja II 2016 (plik pdf 696 KB)

lub w formacie .xls:

Wskazówki dotyczące układu zadaniowego na 2016 rok aktualizacja II 2016 (link otwiera plik w nowym oknie, plik xls 408 KB)

Ewentualne propozycje zmian i uzupełnień we wskazówkach, dysponenci części budżetowych mogą przekazywać na adres: bz_katalog@mf.gov.pl.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.02.2016 Data publikacji: 08.07.2015 14:54 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2016 16:24
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Monika Kos