«Powrót

Roczna sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym w 2013 roku

Roczna sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym w 2013 roku

Roczna sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym w 2013 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia powinny być w zakresie planu według ustawy budżetowej wykazywane w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej. W sprawozdaniach rocznych za rok 2013 dane wykazywane w zakresie planu według ustawy budżetowej powinny więc zostać wykazane zgodnie z obowiązującym w danej chwili stanem prawnym, tj. – w związku z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 27 września 2013 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013, podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 4 października 2013 r. – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w znowelizowanej ustawie budżetowej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż na etapie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 dysponenci informowali Ministerstwo Finansów o przewidywanym wpływie projektowanych zmian (oszczędności) na wartości docelowe mierników stopnia realizacji celów na poziomie zadań budżetowych. Dostosowanie planów finansowych w układzie zadaniowym (w zakresie wartości docelowych mierników) do zgodności ze znowelizowaną ustawą budżetową, po jej podpisaniu przez Prezydenta RP, powinno więc uwzględniać przekazane wtedy informacje. 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 09.10.2013 Data publikacji: 09.10.2013 11:06 Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2015 15:46
Autor: Departament Reformy Finansów Publicznych Osoba publikująca: Krzysztof Piekart Osoba modyfikująca: Filip Tokarski
Rejestr zmian
«Powrót