«Powrót

Informacja dla JST drogą elektroniczną

Informacja dla JST drogą elektroniczną

Informacja dla JST drogą elektroniczną

Stosownie do art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), informacje o poszczególnych kwotach części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz o środkach z rezerwy subwencji ogólnej przekazywane będądo jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 18.10.2016 08:43 Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 08:15
Autor: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Osoba publikująca: Tomasz Lasoń Osoba modyfikująca: Tomasz Lasoń
«Powrót