«Powrót

Audyt wewnętrzny zlecony w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego

Audyt wewnętrzny zlecony w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego

Audyt wewnętrzny zlecony w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego

Audyt wewnętrzny zlecony w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostkach administracji rządowej zrealizowany został na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) przy współpracy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w terminie od 16 września do 22 października 2013 r.

Audytem objęto 314 jednostek sektora finansów publicznych, w tym 9 jednostek, spośród jednostek wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, które do ww. audytu przystąpiły dobrowolnie.

Audyt wewnętrzny zlecony w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostkach administracji rządowej przeprowadzony został na polecenie Prezesa Rady Ministrów.

Celem ww. audytu zleconego było zebranie informacji nt. działań jednostek administracji rządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wybranych systemów teleinformatycznych.

Ww. audyt przeprowadzany został w formie czynności doradczych.

Ankieta nr 1

Ankieta nr 2

Ankieta nr 3

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.11.2013 Data publikacji: 29.11.2013 10:26 Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 13:10
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Ireneusz Rosiek
«Powrót