Baza wiedzy

  Baza wiedzy

  Baza wiedzy

  Ministerstwo Finansów przedstawia poniżej materiały przybliżające zagadnienia kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w tym w samorządzie terytorialnym. Są to zarówno opracowania zawierające ogólną wiedzę teoretyczną jak i przykłady rozwiązań praktycznych.

  Przedstawiane przykłady praktyki funkcjonowania kontroli zarządczej publikujemy korzystając z doświadczeń jednostek sektora finansów publicznych dzięki uprzejmości ich kierownictwa. Uznając prezentacje praktycznych rozwiązań za najbardziej wartościowe źródło informacji dla zarządzających jednostkami sektora finansów publicznych, zachęcamy wszystkich Państwa do przesyłania na adres: koordynacjaKZ@mf.gov.pl materiałów, które mogłyby stanowić przykłady dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania bądź wdrażania wybranych zagadnień kontroli zarządczej.

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  _________________________________________________________________________

  Kompendium wiedzy nt. kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych

  Dokument wyjaśnia istotę kontroli zarządczej, jak również wskazuje źródła,  kontekst i cel powstania przepisów dotyczących kontroli zarządczej. 

  Kompendium wiedzy nt. kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych (plik pdf, 1,81 MB)

  _________________________________________________________________________

  Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym INTOSAI GOV 9100

  Najwyższa Izba Kontroli dokonała tłumaczenia na język polski „Wytycznych w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym" INTOSAI GOV 9100. Dokument ten określa ramy dla systemu kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym, zasady oceny tego systemu oraz etyczny aspekt działań.

  Wytyczne INTOSAI GOV 9100, obok raportów COSO oraz „Zmienionych Standardów Kontroli wewnętrznej służących skutecznemu zarządzaniu" Komisji Europejskiej, stanowiły podstawę do opracowania Standarów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

  Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi INTOSAI w wersji polskiej: http://www.nik.gov.pl/plik/id,5139.pdf (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  _______________________________________________________________________

  Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez MF w jednostkach sektora finansów publicznych
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.12.2015 Data publikacji: 25.03.2013 10:07 Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2018 08:45
  Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
  Rejestr zmian