Biuletyn Kontrola Zarządcza w JST

  Biuletyn Kontrola Zarządcza w JST

  Biuletyn Kontrola Zarządcza w JST

  Od stycznia 2010 r. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządu terytorialnego, obowiązek zapewnienia w kierowanych jednostkach kontroli zarządczej, która ma wspomóc realizację wyznaczonych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

  Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym przez Państwa potrzebom Ministerstwo Finansów od grudnia 2011 r. publikuje Biuletyn pn. Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

  Celem publikacji jest przybliżenie podstawowych zagadnień, narzędzi oraz dobrych praktyk, które pomogą kierownikom jednostek samorządu terytorialnego w wypełnieniu nałożonego przez ww. ustawę obowiązku. Biuletyn jest adresowany do kierowników jednostek samorządu terytorialnego (przewodniczących zarządów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), ale korzystać z niego mogą również kierownicy innych jednostek sektora publicznego oraz osoby zainteresowane rozwojem kontroli zarządczej w swoich jednostkach.

  Zakres publikacji w dużej mierze zależy od Państwa uwag i propozycji co do jego treści. Dlatego będziemy wdzięczni za wszystkie sugestie, propozycje i uwagi w sprawie Biuletynu. Prosimy o dzielenie się własnymi dobrymi praktykami, których publikacja pozwoli innym jednostkom na usprawnienie systemów kontroli zarządczej. Zachęcamy do aktywnej współpracy z Departamentem Polityki Wydatkowej MF. Prosimy o kierowanie Państwa uwag drogą mailową na adres: RedakcjaBKZ@mf.gov.pl.

  Biuletyn jest bezpłatny i upowszechniany poprzez publikację na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz rozsyłanie drogą mailową na podstawie zamówień kierowanych do Departamentu.
  Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy są zainteresowani kolejnymi numerami Biuletynu, a nie wysłali jeszcze zamówienia, mogą przesłać na adres: RedakcjaBKZ@mf.gov.pl maila o tytule Zamówienie Biuletynu Kontroli Zarządczej. W treści wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy jednostki oraz adresu mailowego, na który mają być wysyłane kolejne numery Biuletynu.

  Link do informacji o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej (nowe okno).

  Do pobrania kolejne numery Biuletynu w formacie pdf (linki otwierają nowe okna):

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.03.2013 Data publikacji: 25.03.2013 11:51 Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2017 14:31
  Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Monika Kos
  Rejestr zmian