«Powrót

Kompendium wiedzy nt. kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych (dotyczy także jst)

Kompendium wiedzy nt. kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych (dotyczy także jst)

Kompendium wiedzy nt. kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych (dotyczy także jst)

Szanowni Państwo,
 
Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych przedstawia opracowanie pod nazwą „Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy". Jest ono próbą syntezy wiedzy o kontroli zarządczej, jaką dysponuje Departament i chciałby przekazać osobom zaangażowanym w ramach swojej pracy zawodowej w zadania związane z zastosowaniem tej koncepcji w zarządzaniu organizacjami w administracji publicznej. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru wytycznych Ministerstwa Finansów. Nie formułuje ono żadnych konkretnych i gotowych do zastosowania rozwiązań, prezentując raczej ogólny kontekst, którego znajomość wydaje się niezbędna, aby móc pracować nad szczegółowymi rozwiązaniami.
 
Opracowanie przedstawia w szczególności istotę kontroli zarządczej, jak również źródła,  kontekst i cel powstania przepisów dotyczących kontroli zarządczej. Zasadniczą jego część stanowi opis zasobu podstawowych aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, a także próba udzielenia odpowiedzi na kwestie będące przedmiotem najczęściej zadawanych pytań i formułowanych wątpliwości. W opracowaniu zwrócono także uwagę na to, które rozwiązania w przepisach dotyczących kontroli zarządczej odnoszą się do jednostek samorządu terytorialnego.
 
Przedstawiony tekst opracowania stanowi jego pierwszą wersję. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych zakłada, że opracowanie będzie aktualizowane i zmieniane ze względu na konieczność uwzględnienia zmian w szerokiej gamie opisanych przepisów prawnych, jak również ze względu na komentarze i pozycje ulepszeń, zgłaszane przez jego czytelników. Departament zachęca Państwa do przesyłania komentarzy, uwag lub propozycji zmian w tekście na adres: jaroslaw.zukowski@mofnet.gov.pl
 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.07.2012 Data publikacji: 24.07.2012 13:01 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2012 13:01
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Elżbieta Książkiewicz
Rejestr zmian
«Powrót