«Powrót

Przeglądy wydatków publicznych – nowoczesne narzędzie konsolidacji fiskalnej

Przeglądy wydatków publicznych – nowoczesne narzędzie konsolidacji fiskalnej

Przeglądy wydatków publicznych – nowoczesne narzędzie konsolidacji fiskalnej

Wdrażane przez Ministerstwo Finansów przeglądy wydatków publicznych (ang. spending reviews) stanowią instrument priorytetyzacji wydatków ze środków publicznych poprzez ich usystematyzowaną i pogłębioną analizę w danym obszarze działalności państwa.

Głównym celem przeglądów jest zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych w badanym obszarze, dzięki wypracowaniu rekomendacji i wniosków, które mogą dotyczyć:

  • relokacji środków między realizowanymi programami w danym obszarze polityki publicznej,
  • likwidacji niektórych programów, realizowanych obecnie, lub wprowadzenia nowych programów,
  • zmniejszenia całkowitej alokacji środków w badanym obszarze polityki publicznej, a w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach – zwiększenia alokacji środków publicznych w badanym obszarze polityki publicznej,
  • usprawnień procesu wydatkowania środków publicznych.

Ramy instytucjonalne i organizacyjne procesu przeglądu wydatków publicznych określa zarządzenie Nr 30 Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 5 maja 2015 r. poz. 31) (plik pdf, 460 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.10.2015 Data publikacji: 27.10.2015 12:16 Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2018 11:24
Autor: Adam Gutowski Osoba publikująca: Adam Gutowski Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
«Powrót