Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady z art. 126.7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 10 grudnia 2013 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady z art. 126.7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 10 grudnia 2013 r.

Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady z art. 126.7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 10 grudnia 2013 r.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. Polska przesłała do Komisji Europejskiej i Rady Ecofin Informację o działaniach podjętych w celu realizacji rekomendacji Rady w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Dokument ten został przygotowany w związku z przyjętymi w grudniu 2013 r. przez Radę Ecofin rekomendacjami dla Polski, dotyczącymi zredukowania nadmiernego deficytu do 2015 r. Jednocześnie Rada zaleciła Polsce wdrożenie już przyjętych działań, jak i uzupełnienie ich o dodatkowe działania, które pozwolą na zredukowanie nadmiernego deficytu w wyznaczonym terminie. Dodatkowo Rada wskazała na potrzebę poprawy jakości finansów publicznych, w szczególności poprzez zminimalizowanie cięć wydatków prowzrostowych na infrastrukturę, poprawy ściągalność podatków i zwiększenie efektywność administracji podatkowej oraz uczynienie ram instytucjonalnych finansów publicznych bardziej wiążącymi i transparentnymi. Ponadto Rada zobowiązała Polskę do podjęcia skutecznych działań do dnia 15 kwietnia 2014 r. i poinformowania o nich Rady i Komisji Europejskiej.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.04.2014 Data publikacji: 16.04.2014 13:21 Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2015 12:37
Autor: Monika Błaszczyk Osoba publikująca: Monika Błaszczyk Osoba modyfikująca: Adam Kamiński