«Powrót

Program Konwergencji - Aktualizacja 2013

Program Konwergencji - Aktualizacja 2013

Program Konwergencji - Aktualizacja 2013

W dniu 30 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Program konwergencji. Aktualizacja 2013.

Przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

Program zawiera 3-letnią prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu
i działania służące ich realizacji. Dokument przedstawia też podjęte i planowane działania dla zlikwidowania nadmiernego deficytu i realizacji rekomendacji Rady Ecofin.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.04.2013 Data publikacji: 30.04.2013 16:51 Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2015 09:02
Autor: Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Osoba publikująca: Anna Szokalska Osoba modyfikująca: Adam Kamiński
Rejestr zmian
«Powrót