Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 zawierający Program konwergencji. Aktualizacja 2015

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 zawierający Program konwergencji. Aktualizacja 2015

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018 zawierający Program konwergencji. Aktualizacja 2015

W dniu 28 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018. Dokument ten, na podstawie ustawy o finansach publicznych, składa się z dwóch części:

1)    Programu konwergencji,

2)    określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

Przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Program konwergencji. Aktualizacja 2015 został przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

Program konwergencji. Aktualizacja 2015 zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych do 2018 r., prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. Dokument przedstawia też działania dla zlikwidowania nadmiernego deficytu zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin z dnia 10 grudnia 2013 r.

Obecna aktualizacja Programu powstawała równolegle z tegoroczną edycją Krajowego Programu Reform, również przyjętego w dniu 28 kwietnia br. przez Radę Ministrów. Program konwergencji. Aktualizacja 2015 oraz Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020" – Aktualizacja 2015/2016 zostaną w ramach semestru europejskiego, przekazane Komisji Europejskiej oraz Radzie Ecofin. Zalecenia Rady Ecofin wydane na podstawie oceny obu programów powinny zostać uwzględnione przed podjęciem kluczowych decyzji w sprawie budżetu na rok przyszły.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 30.04.2015 12:14 Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2015 12:17
Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Adam Kamiński Osoba modyfikująca: Adam Kamiński