«Powrót

Cztery porozumienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy

Cztery porozumienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy

Cztery porozumienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy

Zdjęcie przedstawia podpisanie porozumienia z jednostką analityki finansowej Kajmanów. Zdjęcie przedstawia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Panią Agnieszką Królikowską oraz Pana Lindsey'a Cacho, Kajmany.
Zdjęcie przedstawia podpisanie porozumienia z jednostką analityki finansowej Belize.Zdjęcie przedstawia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Panią Agnieszką Królikowską oraz Pana Erica Eusey, Belize.
Zdjęcie przedstawia podpisanie porozumienia z jednostką analityki finansowej Panamy. Zdjęcie przedstawia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Panią Agnieszką Królikowską oraz Pana Alexis Bethancourt Yau, Panama.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał memoranda o porozumieniu z jego odpowiednikami w krajach:
- Belize,
- Kajmany,
- Republika Panamy,
- Republika Seszeli,
dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Porozumienia z ww. krajami weszły w życie 29 stycznia 2015 r., umożliwiając szybką i użyteczną wymianę informacji niezbędnych w sprawach zwalczania prania pieniędzy, w tym również wymianę spontaniczną - z inicjatywy każdej ze stron.

GIIF podpisał dotąd 77 porozumień w dziedzinie ścisłej współpracy w zwalczaniu prania pieniędzy.
 

«Powrót