«Powrót

Komitet ekspertów – MONEYVAL wydał kolejne oświadczenie dotyczące Bośni i Hercegowiny

Komitet ekspertów – MONEYVAL wydał kolejne oświadczenie dotyczące Bośni i Hercegowiny

Komitet ekspertów – MONEYVAL wydał kolejne oświadczenie dotyczące Bośni i Hercegowiny

Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) Rady Europy, wydał w dniu 12 grudnia 2014 r., podczas swojego 46 posiedzenia plenarnego, zrewidowane oświadczenie, dotyczące Bośni i Hercegowiny.
Po analizie postępu oraz ocenie wizyty w Bośni i Hercegowinie (18-29 listopada 2014 r.), posiedzenie plenarne MONEYVAL zdecydowało o utrzymaniu tego kraju w 3 Kroku Wzmocnionej Procedury Zgodności.
W swoim oświadczeniu MONEYVAL wzywa państwa by poleciły instytucjom finansowym szczególną ostrożność w relacjach z osobami i instytucjami finansowymi z Bośni i Hercegowiny poprzez stosowanie środków wzmożonej staranności. Ponadto MONEYVAL wzywa Bośnię i Hercegowinę do niezwłocznego i znaczącego wyeliminowania uchybień w swojej legislacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, szczególnie poprzez przyjęcie niezbędnych poprawek Kodeksu Karnego i innych regulacji.
Postęp Bośni i Hercegowiny w ramach 3 Kroku Wzmocnionej Procedury Zgodności będzie oceniany podczas kolejnego 47 posiedzenia plenarnego MONEYVAL w kwietniu 2015 r.


Oświadczenie MONEYVAL z dnia 12 grudnia 2014 r.
(plik pdf 146 KB)

«Powrót