«Powrót

Porozumienia z Bangladeszem i Białorusią o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Porozumienia z Bangladeszem i Białorusią o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Porozumienia z Bangladeszem i Białorusią o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Pan Marian Banaś, Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał kolejne memoranda o porozumieniu, dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu: w dniu 22 marca 2017 r. ze swoim odpowiednikiem z Ludowej Republiki Bangladeszu oraz w dniu 31 maja 2017 r. z odpowiednikiem z Republiki Białoruś.
Łącznie, od chwili utworzenia Polskiej Jednostki Analityki Finansowej, zawarto 88 porozumień z zagranicznymi jednostkami. Porozumienia dają możliwość szybkiej wymiany informacji niezbędnych w sprawach zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 

«Powrót