«Powrót

Porozumienia z Nową Zelandią i Islandią o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Porozumienia z Nową Zelandią i Islandią o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Porozumienia z Nową Zelandią i Islandią o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Podpisanie porozumienia przez Pana Mariana Banasia z przedstawicielem jednostki analityki finansowej Nowej Zelandii

Pan Marian Banaś, Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał kolejne memoranda o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu: w dniu 18 czerwca ze swoim odpowiednikiem z Islandii oraz w dniu 6 lipca ze swoim odpowiednikiem z Nowej Zelandii. Łącznie, od chwili utworzenia Polskiej Jednostki Analityki Finansowej, zawarto 90 porozumień z zagranicznymi jednostkami w dziedzinie współpracy w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

«Powrót