«Powrót

Udział GIIF w posiedzeniu plenarnym Grupy Egmont w Makau w dniach 4-6 lipca 2017 r.

Udział GIIF w posiedzeniu plenarnym Grupy Egmont w Makau w dniach 4-6 lipca 2017 r.

Udział GIIF w posiedzeniu plenarnym Grupy Egmont w Makau w dniach 4-6 lipca 2017 r.

Pan Marian Banaś, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Grupy Egmont w Makau w dniach 4-6 lipca br.

W trakcie posiedzenia przedstawiono rezultaty licznych projektów, zarówno szkoleniowych w obszarze analizy strategicznej i operacyjnej, jak i typologicznych – dotyczących m.in. finansowania procesu rekrutacji członków przez organizacje terrorystyczne oraz charakterystyki transakcji dokonywanych przez zagranicznych bojowników terrorystycznych (ang. Foreign Terrorist Fighters). Zaprezentowano również raport dotyczący współpracy jednostek analityki finansowej z organami ścigania. Szczególną uwagę przywiązano do projektu ECOFEL (ang. Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership) – dedykowanemu utworzeniu centrum doskonalenia i przewodnictwa dla jednostek analityki finansowej Grupy Egmont.

Uczestnicy omawiali również działania podejmowane przez ich państwa w obszarze przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, zidentyfikowane typologie, ale też zadania, które w tym obszarze mogą być zrealizowane przy współudziale jednostek analityki finansowej. Poruszono także temat typologii prania pieniędzy za pomocą kasyn.
Generalny Inspektor podpisał memorandum o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu z przedstawicielem jednostki analityki finansowej Nowej Zelandii.

Grupa Egmont służy jako forum współpracy jednostek analityki finansowej, dedykowanych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie zrzesza ona ponad 150 państw. Polska została przyjęta w poczet jej członków w 2002 roku, natomiast potwierdziła swoją gotowość do dalszej współpracy w ramach przekształconej Grupy w 2008 r.
 

«Powrót