«Powrót

Publikacje FATF

Publikacje FATF

Publikacje FATF

 

FATF (Financial Action Task Force) jest instytucją międzyrządową, mającą na celu wypracowywanie i określanie standardów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innych powiązanych zagrożeń dla międzynarodowego systemu finansowego oraz promowanie skutecznego ich wdrażania.
FATF wypracował 40 Rekomendacji - standardów międzynarodowych w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz proliferacji, które kraje powinny implementować przy użyciu dopasowanych do swoich indywidualnych warunków środków prawnych, regulacyjnych i operacyjnych.
FATF wspiera państwa we wdrażaniu tych rekomendacji m. in. poprzez opracowywanie analiz, w tym dotyczących ryzyka oraz najlepszych praktyk, dotyczących zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 
Poniżej znajdują się wybrane publikacje FATF (w języku angielskim). Zachęcając do zapoznania się z dokumentami, informujemy, że te i inne opracowania FATF, dostępne są w języku angielskim i francuskim na stronie internetowej FATF w zakładce „Publications"  http://www.fatf-gafi.org/publications/.

 

PUBLIKACJE FATF, DOTYCZĄCE RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (W TYM NIEFINANSOWYCH)

PUBLIKACJE FATF, DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA ORGANIZACJI NON-PROFIT DO PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 13:18 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 12:03
Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Danuta Sawicka Osoba modyfikująca: Danuta Sawicka
Rejestr zmian
«Powrót