«Powrót

Komunikat w sprawie raportowania transakcji do GIIF przez Instytucje Obowiązane, które nie posiadają jeszcze nadanego przez Urząd Skarbowy numeru NIP.

Komunikat w sprawie raportowania transakcji do GIIF przez Instytucje Obowiązane, które nie posiadają jeszcze nadanego przez Urząd Skarbowy numeru NIP.

Komunikat w sprawie raportowania transakcji do GIIF przez Instytucje Obowiązane, które nie posiadają jeszcze nadanego przez Urząd Skarbowy numeru NIP.

Uprzejmie informujemy, że Instytucje Obowiązane oczekujące w Urzędzie Skarbowym na nadanie numeru NIP, a obowiązane zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2015 r., poz. 455) do przekazania informacji o transakcjach do GIIF, w celu wypełnienia obowiązku ustawowego powinny przed przekazaniem transakcji wystąpić do Departamentu Informacji Finansowej o nadanie tymczasowego numeru identyfikacyjnego (TNI). Numer ten służy wyłącznie do identyfikacji Instytucji Obowiązanej przy przekazywaniu transakcji do GIIF do czasu otrzymania docelowego numeru NIP z Urzędu Skarbowego i nie może być używany w innym celu. Procedura otrzymania TNI jest następująca:

Instytucja Obowiązana informuje Departament IF za pośrednictwem maila na adres: dif.giif@mf.gov.pl o potrzebie przyznania tymczasowego numeru identyfikacyjnego (TNI) .
W terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze Instytucja Obowiązana otrzymuje drogą mailową na adres podany w przysłanym mailu odpowiedź od Departamentu IF z przyznanym TNI, który obowiązuje do dnia otrzymania NIP przez Instytucję Obowiązaną .
Instytucja Obowiązana rejestruje się w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na formularzu identyfikacyjnym wpisując w miejscu numeru NIP numer TNI.
Pliki przekazywane do GIIF w polu przeznaczonym na numer NIP Instytucji Obowiązanej powinny zawierać numer TNI.
Instytucja Obowiązana jest obowiązane do bezzwłocznego zgłoszenia (e-mail) faktu nadania przez Urząd Skarbowy numeru NIP wraz z podaniem tego numeru. Pliki przekazywane do GIIF po tym terminie nie mogą zawierać TNI.
Instytucja Obowiązana dokonuje aktualizacji formularza identyfikacyjnego zastępując TNI nowo nadanym numerem NIP. Po dokonaniu aktualizacji i po zatwierdzeniu formularza przez Departament IF , IO może przesyłać nowe pliki z nowym numerem NIP.
Departament IF dokona zmiany nr TNI na NIP w transakcjach otrzymanych z TNI.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.09.2012 Data publikacji: 13.09.2012 14:05 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2015 07:43
Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Danuta Sawicka Osoba modyfikująca: Anna Grzechnik-Wołosiuk
Rejestr zmian
«Powrót