Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Grupa Zadaniowa ds. Stabilności Finansowej

  Grupa Zadaniowa ds. Stabilności Finansowej

  Grupa Zadaniowa ds. Stabilności Finansowej

  Grupa została powołana w celu realizacji zadań ujętych w harmonogramach Zespołu Roboczego do Spraw Makroekonomicznych oraz Zespołu Roboczego do Spraw Sektora Finansowego dotyczących zapewnienia stabilności polskiego sektora finansowego w związku z wprowadzeniem euro. W obszarze zainteresowań Grupy znajdują się zagadnienia stabilności zarówno finansowej, jak i (makro)ekonomicznej, a zwłaszcza problematyka ewentualnego wykorzystywania w tym zakresie polityki makroostrożnościowej.

  Do zadań grupy należy w szczególności opracowanie projektów rozwiązań w zakresie problemowym dotyczącym:

  1. prowadzenia analiz w zakresie wpływu integracji ze strefą euro na rozwój akcji kredytowej w Polsce i opracowania informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń boomem kredytowym oraz jego konsekwencji;
  2. identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla sektora finansowego związanych z przystąpieniem do strefy euro;
  3. ograniczenia nadmiernego wzrostu akcji kredytowej wskutek spadku stóp procentowych.

  W skład Grupy Zadaniowej ds. Stabilności Finansowej wchodzą:

  • przewodniczący – przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego;
  • członkowie – po trzech przedstawicieli: Narodowego Banku Polskiego, Ministra Finansów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. 

   Harmonogram prac (plik PDF, 23 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.03.2012 Data publikacji: 10.09.2012 15:11 Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2015 13:01
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Katarzyna Waćko Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian