Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Grupa Zadaniowa ds. Dostosowania Systemów Informatycznych w Administracji Publicznej

  Grupa Zadaniowa ds. Dostosowania Systemów Informatycznych w Administracji Publicznej

  Grupa Zadaniowa ds. Dostosowania Systemów Informatycznych w Administracji Publicznej

  Grupa została powołana w celu wypracowania rozwiązań w zakresie dostosowań systemów informatycznych w administracji publicznej pierwotnie ujętych w zadaniach i harmonogramie Zespołu Roboczego do Spraw Administracji Publicznej w związku z wprowadzeniem euro.

  Do zadań Grupy należy:

  1. opracowanie rozwiązań w zakresie:

  • przygotowania wytycznych na potrzeby jednostek administracji publicznej służących identyfikacji procesów i zmian w systemach informatycznych (IT) w związku z wprowadzeniem euro,
  • przygotowania procedur wspomagających monitorowanie przygotowań do wprowadzenia euro po wejściu Polski do Europejskiego Mechanizmu Kursowego II (ERM II), w zakresie dostosowań systemów IT,
  • identyfikacji i monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych z dostosowaniem systemów IT w administracji publicznej do wprowadzenia euro przez Polskę oraz przygotowania propozycji rozwiązań zmierzających do sprawnego wprowadzenia zmian w systemach IT;

  2. wymiana informacji w ramach instytucji reprezentowanych w Grupie.

  W skład Grupy Zadaniowej ds. Dostosowania Systemów Informatycznych w Administracji Publicznej wchodzą:

  • przewodniczący – przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji; 
  • wiceprzewodniczący – przedstawiciel Ministra Finansów;
  • członkowie, po jednym przedstawicielu: Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - reprezentującego Stronę Samorządową.

   Harmonogram prac (plik PDF, 16 KB)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.03.2012 Data publikacji: 10.09.2012 15:07 Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2015 08:47
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Katarzyna Waćko Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian