Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

    Euroopracowania

    Euroopracowania

    Euroopracowania

    Euroopracowania to cykl publikacji Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską obejmujący szeroko rozumianą tematykę przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce. Publikacja ma charakter nieregularny.

    Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)