Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

    Euroopracowania

    Euroopracowania

    Euroopracowania

    Euroopracowania to cykl publikacji Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską obejmujący szeroko rozumianą tematykę przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce. Publikacja ma charakter nieregularny.

    Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP - Implikacje reformy instytucjonalnej strefy euro dla procesu wprowadzenia euro w Polsce

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP - Implikacje reformy instytucjonalnej strefy euro dla procesu wprowadzenia euro w Polsce

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP - Implikacje reformy instytucjonalnej strefy euro dla procesu wprowadzenia euro w Polsce

W chwili wprowadzenia euro Polska stanie się częścią bardziej zintegrowanego obszaru walutowego, wyposażonego w wiele nowych rozwiązań, których celem jest poprawa stabilności strefy euro zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Zmiany instytucjonalne będą skutkować potencjalnie stabilniejszą strefą euro, co zwiększa szansę na realizację korzyści z zamiany waluty. Jednocześnie – poprzez m.in. potrzebę ratyfikacji traktatu o utworzeniu ESM oraz zapewnienia zgodności polskiego systemu instytucjonalnego z zapisami tzw. paktu fiskalnego – zmiany te implikują „dodatkowe kryteria" wprowadzenia euro w Polsce. Większy stopień koordynacji polityki gospodarczej w ramach strefy euro, w tym m.in. w zakresie polityki fiskalnej oraz polityki makroostrożnościowej może zaś istotnie ograniczyć możliwość reakcji na dotykające nasz kraj zaburzenia gospodarcze. Dokonanie pełnej oceny wprowadzonych zmian jest jednak przedwczesne – skuteczność wielu spośród wprowadzonych reform musi bowiem zostać dowiedziona w praktyce.

W materiale opracowanym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP wykorzystano fragmenty analiz przygotowanych w ramach prac międzyinstytucjonalnej struktury ds. wprowadzenia euro przez Zespół Roboczy ds. Dostosowań Prawnych, Grupę Zadaniową do spraw Stabilności Finansowej oraz Zespół Roboczy ds. Makroekonomicznych.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.01.2014 Data publikacji: 22.01.2014 11:36 Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2015 16:02
Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP Osoba publikująca: Dariusz Witkowski Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska