Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Monitor Konwergencji Realnej

  Monitor Konwergencji Realnej

  Monitor Konwergencji Realnej

  Stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych stanowi ważne uwarunkowanie bilansu korzyści i kosztów członkostwa kraju w unii walutowej. Dogłębna analiza tego zagadnienia jest więc niezbędna z punktu widzenia państwa przygotowującego się do akcesji. Umożliwia bowiem identyfikację obszarów odpowiedzialnych za ewentualną desynchronizację cykli i tym samym na zastosowanie odpowiednich narzędzi instytucjonalnych, pozwalających na zwiększenie symetrii szoków dotykających gospodarki czy poprawę funkcjonowania alternatywnych względem niezależnej polityki pieniężnej i kursowej mechanizmów absorpcji szoków.

  Monitor konwergencji realnej stanowi próbę określenia stopnia zbieżności cyklu gospodarki polskiej w kontekście jej przyszłej partycypacji w strefie euro. Publikacja będzie się ukazywała corocznie, co pozwoli na śledzenie postępów w zakresie konwergencji cyklicznej i podejmowanie – o ile okaże się to konieczne – odpowiednich działań w przedmiotowym zakresie, mających na celu poprawę funkcjonowania mechanizmów absorpcji szoków w gospodarce, np. poprzez uelastycznienie rynku pracy i produktów.

  Do 2012 r. Monitor konwergencji realnej ukazywał się pod nazwą Monitor konwergencji cyklicznej.

  W 2014 r. doszło do przejścia na nowy system rachunków narodowych (ESA2010), co skutkuje czasowym brakiem lub niekompletnością wielu szeregów czasowych wykorzystywanych w pracy nad Monitorem Konwergencji Realnej. W związku z tym informujemy, że opracowanie i publikacja najnowszego numeru Monitora będzie możliwa dopiero po zapewnieniu przez Eurostat dostępu do danych wykorzystywanych w toku analizy.

   

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.11.2009 Data publikacji: 07.09.2012 11:47 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2015 08:32
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Euro Osoba publikująca: Agnieszka Szczypińska Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian