Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Kalendaria integracji walutowej

  Kalendaria integracji walutowej

  Kalendaria integracji walutowej

  Kalendarium strefy euro przedstawia wybór najważniejszych wydarzeń związanych z tworzeniem strefy euro – począwszy od publikacji Raportu Delorsa, na którym bazowały zapisy późniejszego Traktatu z Maastricht (Traktatu o Unii Europejskiej), stanowiącego podstawę traktatową dla Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), poprzez kolejne etapy tworzenia UGiW, wprowadzenie euro do obiegu bezgotówkowego, a następnie gotówkowego, aż po rozszerzenia strefy euro o kolejne państwa.

  W kalendarium w sposób szczegółowy została opisana procedura uchylenia derogacji w stosunku do Estonii, Łotwy, Litwy  i ustanowienia nieodwołalnego kursu wymiany tych państw na euro.

  Kalendarium będzie sukcesywnie uzupełniane o kolejne kroki milowe związane z rozszerzeniem strefy euro.

  Kalendarium kryzysu w strefie euro i walki z nim stanowi natomiast chronologiczną listę wydarzeń, związanych z narastaniem kryzysu w strefie euro oraz działań podejmowanych w celu jego rozwiązania, obejmujących liczne zmiany z zakresu zarządzania gospodarczego w UE i strefie euro (więcej na ten temat w zakładce „FAQ" z najczęściej zadawanymi pytaniami nt. euro).

  Kalendarium integracji Polski ze strefą euro. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Polska posiada status kraju z derogacją. Oznacza to, że podpisując i ratyfikując Traktat Akcesyjny Polska nabyła prawo do przystąpienia do strefy euro oraz jednocześnie zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty po wypełnieniu określonych kryteriów (więcej na ten temat w zakładce „FAQ" z najczęściej zadawanymi pytaniami nt. euro). W konsekwencji od wielu lat stopniowo są realizowane przygotowania Polski do integracji ze strefą euro.

  W kalendarium zebrano najważniejsze wydarzenia na polskiej drodze o euro, takie jak przyjęcie rozporządzenia ustanawiającego Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro oraz rozporządzenia powołującego międzyinstytucjonalną strukturę organizacyjną ds. wprowadzenia euro w Polsce. Kalendarium zawiera także daty publikacji kluczowych dokumentów rządowych oraz raportów i opracowań dotyczących integracji Polski ze strefą euro.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.07.2010 Data publikacji: 14.09.2012 10:58 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2015 08:53
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Joanna Osińska Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian