Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Pełnomocnik) został powołany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. (plik PDF, 27 KB)

  Pełnomocnik jest odpowiedzialny za koordynowanie i monitorowanie procesu integracji walutowej ze strefą euro przez Rzeczypospolitą Polską. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz. U. Nr 11, poz. 60), do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań przez międzyinstytucjonalne zespoły robocze;
  • prowadzenie współpracy z innymi krajowymi instytucjami zaangażowanymi w przygotowania do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską;
  • wydawanie zaleceń i rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii krajowym instytucjom i podmiotom zaangażowanym w działania przygotowawcze do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie realizacji tych działań.

  Dotychczas stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską sprawowali Ludwik Kotecki (plik PDF, 287 KB) (od 02.02.2009 r. do 01.02.2012 r.), prof. dr hab. Maria Orłowska (plik PDF, 103 KB) (od 02.02.2012 r. do 25.05.2012 r.), Jacek Dominik (od 22.06.2012 r. do 2.07.2014 r.) oraz Artur Radziwiłł (plik PDF, 118 KB) (od 03.07.2014 r. do 26.11.2015 r.).

  Jednostką wspierającą pełnomocnika w zakresie merytorycznym i analitycznym, jak również zapewniającą obsługę kancelaryjno-biurową, jest Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, działające w ramach Ministerstwa Finansów.

  Zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem Pełnomocnik jest zobowiązany do składania Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów, Stałemu Komitetowi Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji zadań związanych z przygotowaniami do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Sprawozdania są przedstawiane za okresy półroczne (w terminie dwóch miesięcy po upływie okresu półrocznego) lub częściej z inicjatywy Pełnomocnika. Końcowe sprawozdanie ze swojej działalności Pełnomocnik przedłoży w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.01.2009 Data publikacji: 27.08.2012 16:14 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2015 15:45
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Katarzyna Waćko Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian