Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Rada Koordynacyjna

  Rada Koordynacyjna

  Rada Koordynacyjna

  Rada Koordynacyjna (Rada) ma za zadanie współpracować z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie monitorowania ewentualnych zagrożeń towarzyszących procesowi wprowadzania euro przez Rzeczpospolitą Polską, koordynowania prac Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych oraz działań przygotowawczych do wprowadzenia euro. Rada odpowiada ponadto za koordynowanie przygotowań, aktualizacji i realizacji Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (NPWE), powoływanie Grup Zadaniowych w celu opracowania rozwiązań w określonym zakresie problemowym, właściwym merytorycznie dla jednego lub kilku Zespołów Roboczych, ustalanie zakresu i harmonogramu prac Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych, jak również analizowanie informacji o wynikach prac Zespołów Roboczych i Grup Zadaniowych i przekazywanie Komitetowi wyników tych analiz.

  W skład Rady wchodzą:

  • przewodniczący – Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską;
  • współprzewodniczący – Pełnomocnik Zarządu Narodowego Banku Polskiego do Spraw Wprowadzenia Euro;
  • członkowie – przewodniczący Zespołów Roboczych.

  W celu zapewnienia efektywności procesu koordynacji przygotowań, w posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Pełnomocnika Rządu. Na wniosek członka Rady w jej posiedzeniach mogą także uczestniczyć, w charakterze doradczym bądź w ramach konsultacji społecznych, osoby spoza jej składu, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych.

  Rada została ustanowiona mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. (plik PDF, 228 KB), powołującego międzyinstytucjonalną strukturę organizacyjną ds. wprowadzenia euro w Polsce.

  Posiedzenia Rady miały miejsce: pierwsze – 28 grudnia 2009 r., drugie – 21 stycznia 2010 r., trzecie – 8 lutego 2010 r., czwarte – 15 marca 2010 r., piąte – 27 kwietnia 2010 r., szóste – 24 września 2010 r., siódme – 15 października 2010 r., ósme – 25 marca 2011 r., dziewiąte – 28 czerwca 2011 r., dziesiąte – 6 października 2011 r., jedenaste – 28 czerwca 2012 r., dwunaste - 19 grudnia 2012 r., trzynaste - 3 lipca 2013 r., czternaste - 6 grudnia 2013 r., piętnaste - 9 czerwca 2014 r., szesnaste – 8 grudnia 2014 r.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2009 Data publikacji: 23.08.2012 16:06 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2015 16:01
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Katarzyna Waćko Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian