Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

  Raporty o konwergencji

  Raporty o konwergencji

  Raporty o konwergencji

  Raporty o konwergencji są sporządzane przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny. Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (link otwiera nowe okno w innym serwisie) instytucje te powinny nie rzadziej niż raz na 2 lata - lub na wniosek państwa członkowskiego - przedkładać Radzie Unii Europejskiej niezależne raporty dotyczące postępów państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań związanych z uczestnictwem w Unii Gospodarczej i Walutowej (linki otwierają nowe okno w innym serwisie):

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.08.2009 Data publikacji: 17.09.2012 16:51 Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2015 10:36
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Dariusz Witkowski Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian