Euro w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

«Powrót

Projekty badawcze powstałe w wyniku współpracy Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Banku Światowego

Projekty badawcze powstałe w wyniku współpracy Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Banku Światowego

Projekty badawcze powstałe w wyniku współpracy Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Banku Światowego

W latach 2013-2015 Ministerstwo Finansów we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem Światowym prowadziło projekty badawcze dotyczące konkurencyjności polskiej gospodarki w kontekście uwarunkowań procesu integracji gospodarczej i walutowej. Analizy dotyczyły w szczególności:

Projekty badawcze były prowadzone w ramach Euro Adoption Technical Assistance Banku Światowego.
Główne wnioski z projektów zostały przedstawione w załączonych prezentacjach. Na niniejszej stronie internetowej będą sukcesywnie udostępniane również raporty końcowe.

«Powrót