Zespoły robocze

  Zespoły robocze

  Zespoły robocze

  Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (ZR) są organami opiniodawczymi Rady, których rola polega przede wszystkim na przygotowywaniu zaleceń, ekspertyz i opinii w określonym zakresie merytorycznym. Do ich wspólnych zadań należy w szczególności sporządzenie wkładu do Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (NPWE) oraz przygotowywanie informacji cząstkowych do raportów z wykonania NPWE. Każdy z Zespołów Roboczych, oprócz zadań wspólnych dla wszystkich z nich, realizuje zadania w zakresie swojej właściwości. Zakres zadań poszczególnych Zespołów dotyczy spraw: makroekonomicznych, dostosowań prawnych, administracji publicznej, sektora finansowego i stabilności finansowej, wprowadzenia banknotów i monet euro, przedsiębiorstw niefinansowych, ochrony konsumentów, strategii komunikacyjnej.

  Zespoły Robocze zostały ustanowione mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r., powołującego międzyinstytucjonalną strukturę organizacyjną ds. wprowadzenia euro w Polsce.

  Schemat struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro (Plik PDF, 44KB)

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji (link do strony wewnętrznej)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.11.2009 Data publikacji: 29.08.2012 14:47 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2015 16:03
  Autor: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Osoba publikująca: Katarzyna Waćko Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska
  Rejestr zmian